Hegel, G. W. F.: Fenomenologie ducha Zobrazit větší

Hegel, G. W. F.: Fenomenologie ducha

Nový produkt

K vydání připravily Tereza Matějčková a Dana Léwová.

Dílo vychází u příležitosti spuštění společných stránek nakladatelství Filosofia a OIKOYMENH - v elektronické podobě poprvé.

ISBN: 978-80-7298-316-2
Formát: ePub
Rok vydání: 2018

Více informací

0,00 Kč

Více informací

Stěžejní dílo německé klasické filosofie překročilo svým záběrem epochu a stalo se výrazným inspiračním zdrojem i soudobé filosofie. Představitelé analytické filosofie si všímají Hegelova důrazu na sociální podmíněnost poznávání a političtí filosofové nově interpretují Hegelův pojem vzájemného uznání. Vedle toho je kniha ceněna pro své interpretace literárních děl, ať už se jedná o Sofoklovu Antigonu, Schillerovy Loupežníky či Diderotova Rameauova synovce. Hegel zde navíc jako jeden z prvních filosofů předkládá tezi bytostně spjatou s modernou: vědomí má přijmout „tvrdé slovo", že Bůh zemřel. Zda to znamená, že Hegel napsal anti-bibli, jak se domnívá francouzský filosof Alexandre Kojève, anebo že je naopak posledním velkým theologem, jak poznamenává Karl Löwith, není ani více než dvě stě let od vydání tohoto díla jednoznačné. Nové vydání překladu Jana Patočky vychází zatím jako eBook ve formátu ePub.

Ke stažení