Sleva! Pavlíček, Ota (ed.): Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice Zobrazit větší

Pavlíček, Ota (ed.): Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice

978-80-7007-512-8

Nový produkt

Edice: Europeana Pragensia, svazek 10

Spoluvydavatel: Filozofická fakulta UK

ISBN 978-80-7007-512-8
211 stran, brožovaná

Datum vydání: 28. 3. 2018

Více informací

Kniha je skladem

163,64 Kč

-10%

181,82 Kč

Více informací

Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících regionů a center vzdělanosti. Po odsouzení kostnickým koncilem a smrti upálením se tento český myslitel stal, podobně jako jeho přítel Jan Hus, mučedníkem české i evropské církevní reformace, a nejpozději v 19. století i hrdinou národní tradice. Studie předložené v této kolektivní monografii se zabývají Jeronýmovým myšlením a jeho místem v různých myšlenkových tradicích, zároveň mapují jeho druhý život prostřednictvím zkoumání způsobu, jakým byl vyobrazován a jak mu byla projevována úcta. Věnují se také Jeronýmově roli v dobách národního vzepětí v 19. a 20. století. Kniha přináší i zamyšlení nad místem Jeronýma Pražského ve vědeckém díle předních českých historiků, nebo pojednání o jeho cestách a činnosti v Litevském velkoknížectví, kde se mohl sblížit s pravoslavím.

Ke stažení