David, Zdeněk V. - Haberkern, Phillip N. - Holeton, David R. (eds.): The Bohemian Reformation and Religious Practice 11 Zobrazit větší

David, Zdeněk V. - Haberkern, Phillip N. - Holeton, David R. (eds.): The Bohemian Reformation and Religious Practice 11

978-80-7007-551-7

Nový produkt

Edice: Mimořádná čísla Filosofického časopisu, svazek 0

ISBN 978-80-7007-551-7
251 stran, brožovaná

Datum vydání: 12/2018

Více informací

180,91 Kč

Více informací

Publikace, na níž se podíleli odborníci aktuálně působící v Evropě, Americe i Asii, je rozčleněna do čtyř tematických bloků. První se věnuje Janu Husovi („The Person and Work of Jan Hus“), druhý se zabývá problematikou násilí a inkvizicí („Hussite Revolution and Inquisition“), třetí obsahuje texty o utrakvistické liturgii („Liturgy“) a poslední rozebírá interakci české reformace s reformacemi evropskými („Utraquism and Reformation“). Celkem dvanáct studií reflektuje fenomén české reformace v pozdním středověku a raném novověku, přičemž tak v intencích Collegia Europaea rozvíjí úsilí o internacionalizaci bádání k českým náboženským dějinám a jejich filosofickému, teologickému, církevně-politickému a kulturnímu kontextu